PIETEIKUMA FORMA

Visi kredīta veidu piedāvājumi vienā vietā

INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU
 
 
 
FAKTISKĀ DZĪVESVIETAS ADRESE
INFORMĀCIJA PAR DARBU
 
INFORMĀCIJA PAR KREDĪTSAISTĪBAS
Pievienot aizdevēju
INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
 
 
KONTA PĀRSKATS UN ĪZZIŅA NO VSAA

Lai paātrinātu kredīta pieteikuma izskatīšanu, lūgums, pievienot sekojošus dokumentus.
Atļauts augšupielādēt dokumentus PDF formātā, kuru izmērs nepārsniedz 1.5 MB katrs.

Konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem (ieskaitot visus darijumus, bez filtriem)

    * Autentificējoties caur savu internetbanku, ar e-parakstu vai e-ID autentifikācijas sertifikātu, Jūs varat iegūt VSAA izziņu elektroniskā formā ŠEIT. Vai arī Jūs varat izdrukāt piekrišanu personas datu apstrādei, veikt atzīmes, parakstīt un pievienot pieteikumam.

    Piekrītu aizdevuma noteikumiem, atļauju apstrādāt savus personas datus un apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. Lasīt vairāk...

    Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt aizņēmumu ar SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” piedāvātajiem nosacījumiem. Apliecinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Parakstot pieteikumu, pieteicējs neiebilst, ka viņa sniegtā informācija tiks pārbaudīta datu bāzēs. Apliecinu, ka esmu saņēmis (-usi) pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu datu pārbaudei un glabāšanai, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiks pārbaudīta, izmantojot trešās personas, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītreģistra, informāciju var saglabāt, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Esmu informēts (-a) un neiebilstu, ka datus pārbauda kompānija SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS”, reģistrācijas Nr.40103664202, juridiskā adrese Ulbrokas iela 10 – 30, Rīga, LV-1021, vai citas uzņēmuma SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” pilnvarotas personas. Atteikums iesniegt pieprasītos dokumentus tiek uzskatīts par to neesamību. Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu draud kriminālatbildība.