LV

Сравни ежемесячный платеж

Все кредитные предложения в одном месте

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЁМЩИКЕ
iInformācija par PNP pieejama šeit: DEFINĪCIJA: Politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis, ar to cieši saistīta persona - FKTK.
 
 
 
 
 
 
 
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
 
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 

Lai Jūs varētu saņemt noderīgu informāciju par SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS, Reģ. Nr.: 40103664202, un tās partneru SIA NORD AUTO LĪZINGS, Reģ. Nr.40203039032, un SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma, Reģ.nr. 40103943167, pakalpojumiem un piedāvājumiem, tajā skaitā informāciju par jaunumiem, konkursiem, loterijām, akcijām un citiem līdzīgiem pasākumiem, lūdzam apstiprināt, ka Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei* šādas informācijas saņemšanai un datu nodošanai SIA NORD AUTO LĪZINGS un SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma.

* Sīkāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, tajā skaitā informāciju kā atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, Jūs varat atrast LATVIJAS KREDĪTU CENTRS privātuma politikā, kas atrodas SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS mājaslapā: www.lkcentrs.lv/privatuma-politika vai SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS klientu apkalpošanas vietās pēc pieprasījuma.

Piekrītu SIA Latvijas Kredītu Centrs, reģ.Nr.40103664202, datu apstrādes noteikumiem un apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, sniegta, lai saņemtu aizdevumu atbilstoši šajā pieteikumā norādītajam mērķim un norādītajā apmērā. Apliecinu, ka kreditoram ir sniegta visa informācija, kurai varētu būt nozīme, pieņemot lēmumu par Līzinga (aizdevuma) piešķiršanu un novērtējot pieteikuma iesniedzēja finansiālo stāvokli, kā arī spēju atmaksāt kredītu (aizdevumu). Apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir krimināli sodāma un par nepatiesu ziņu sniegšanu var iestāties kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 210.pantam.

Piekrītu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta ar trešo personu starpniecību, ka tā tiek saglabāta (tajā skaitā elektroniski). Piekrītu, ka ar aizdevuma līguma noslēgšanu un ar līguma izpildi saistītas telefona sarunas var tikt ierakstītas. Apliecinu, ka man nav ierobežota rīcībspēja, kā arī nepastāv citi apstākļi, kas ietekmē vai varētu ietekmēt manu spēju pieņemt lēmumus un izpildīt uzņemtās saistības, kā arī apliecinu, ka kredīta (aizdevuma) pieteikums atbilst maniem patiesajiem nodomiem.

Piekrītu, ka SIA Latvijas Kredītu Centrs, reģ.Nr.40103664202, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 10-30, Rīga, nodod šo pieteikumu izvērtēšanai un piedāvājumu izteikšanai noslēgt aizdevuma/galvojuma līgumu ar mani šādiem iespējamiem kredīta devējiem: AS NORD līzings reģ.Nr.40103472462; SIA Aizdevums.lv, reģ.Nr.40003468776; Bigbank AS Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103200513; TF BANK AB reģ.Nr.556158-1041 (Zviedrija); TF Bank AB Latvijas filiāle, reg. Nr. 50203334311; SIA Grand Credit, reģ.Nr.50003952521; SIA FZ CAPITAL, reģ.Nr.40003726262; SIA OC Finance, reģ.Nr.40103203191; AS Hipocredit, reģ.Nr.40103793931; AS Mogo, reģ.Nr.50103541751; AS Renti, reģ.Nr.40203174147; AS MC Finance, reģ.Nr.40103326532; SIA DSA INVEST, reģ.Nr.40103187465; AS West Kredit, reģ.Nr.40003270389; SIA NORD AUTO LĪZINGS, reģ.Nr.40203039032; SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma, reģ.Nr.40103943167; AS Primero Finance, reģ.Nr.40203148375; SIA E-lats reģ.Nr.40003482835; SIA Holm Bank Latvia reģ.Nr.54103053771; AS E-Kredīts, reģ.Nr.40003126021, AS "DelfinGroup" Reģ. Nr. 40103252854, SIA "ViziaFinance" Reģ. Nr. 40003040217; SIA Digital Investment MGMT reg. Nr. 40103162565; SIA Vita Credit reg. Nr. 40103463544. Piekrītu, ka šeit norādītie aizdevēji veic visu pieteikumā norādīto un papildus iesniegto personu datu apstrādi ar mērķi izvērtēt manu kredītspēju, pārbaudot informāciju caur trešajām personām, t.sk. Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, Nederīgo dokumentu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā, kredītinformācijas birojos AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģ.Nr.40103673493, AS „CREFO Birojs”, reģ.Nr.40103947718, licencētu parādu atgūšanas uzņēmumu parādvēstures datubāzēs: SIA “Creditreform Latvia”, reģ.Nr.40003255604, SIA “Paus Consults” reģ.Nr.40003352670, un SIA “Intrum Latvia”, reģ.Nr.40203088409, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kurās ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Pieteikumā pieprasītās informācijas neuzrādīšanas gadījumā tā tiek uzskatīta par neesošu vai noliedzošu.

Esmu informēts, ka SIA OC Finance veic visu sniegto datu apstrādi saskaņā ar mērķiem, apmēru un nosacījumiem, kas noteikti uzņēmuma iekšējos normatīvajos aktos. SIA “AIZDEVUMS.LV” privātuma politika, kurā ir sniegta informācija par personas datu apstrādi, ir pieejama aizdevums.lv/privatuma-politika un SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas vietās.

Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ.Nr.40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Piekrītu, ka TF Bank AB, reģistrācijas numurs 556158-1041, (Zviedrija), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas TF Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 50203334311 (Latvija), adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, e-pasts: info@tfbank.lv, veic manu personas datu apstrādi atbilstoši TF BANK AB datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Apstiprinu, ka esmu izlasījis TF BANK AB Paziņojumu par privātumu un man tas ir saprotams. TF BANK AB Paziņojums par privātumu ir pieejams TF BANK AB vietnē: tfbank.lv/pazinojums-par-privatumu/

Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti saskaņā ar AS "DelfinGroup" Reģ. Nr. 40103252854 privātuma politiku publicētu banknote.lv/privacy.

Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti saskaņā ar SIA "ViziaFinance" Reģ. Nr. 40003040217 privātuma politiku publicētu vizia.lv/privacy.

Pieteikums un tajā dotās piekrišanas ir derīgas 30 (trīsdesmit) dienas no iesniegšanas brīža.