LV

Сравни ежемесячный платеж

Все кредитные предложения в одном месте

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЁМЩИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ
 
 
 
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ
 
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ
 
 
ВЫПИСКА СО СЧЁТА

Для более быстрого рассмотрения заявки, просьба присоединить следующие документы.
Файлы загружаемых документов должны быть в PDF формате и не превышать 1,5 МБ/файл.

Выписка со счета за последние 6 месяцев (включая все типы сделок, без фильтров).

  * При помощи электронной подписи или "ID" идентификационного сертификата вы можете получить справку VSAA в электронном виде ЗДЕСЬ. Либо вы можете составить разрешение на обработку ваших персональных данных и приложить отсканированную копию вместе с другими документами.

  согласен (-а) получать коммерческие предложения Подробнее...

  Lai Jūs varētu saņemt noderīgu informāciju par SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS, Reģ. Nr.: 40103664202, un tās partneru SIA NORD AUTO LĪZINGS, Reģ. Nr.40203039032, un SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma, Reģ.nr. 40103943167, pakalpojumiem un piedāvājumiem, tajā skaitā informāciju par jaunumiem, konkursiem, loterijām, akcijām un citiem līdzīgiem pasākumiem, lūdzam apstiprināt, ka Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei* šādas informācijas saņemšanai un datu nodošanai SIA NORD AUTO LĪZINGS un SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma.

  * Sīkāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, tajā skaitā informāciju kā atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, Jūs varat atrast LATVIJAS KREDĪTU CENTRS privātuma politikā, kas atrodas SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS mājaslapā: www.lkcentrs.lv/privatuma-politika vai SIA LATVIJAS KREDĪTU CENTRS klientu apkalpošanas vietās pēc pieprasījuma.

  Согласен с условиями займа, разрешаю обрабатывать свои персональные данные и подтверждаю, что все предоставленные данные соответствуют действительности. Подробнее...

  Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA Latvijas Kredītu centrs, reģ. Nr. 40103664202, SIA AIZDEVUMS.LV, reģ. Nr. 40003468776, AS Money Express Credit, reģ. Nr. 40103326532, AS E-Kredīts, reģ Nr. 40003126021, AS „NORD līzings", reģ. Nr. 40103472462, SIA OC Finance, reģ. Nr. 40103203191, MC Finance, reģ. 40103326532, TF Bank AB, reģ. Nr. 556158-1041, AS WEST KREDIT, reģ. Nr. 40003270389, SIA GRAND CREDIT, reģ. Nr. 50003952521, SIA FZ CAPITAL, reģ. Nr. 40003726262, ESTATEGURU OÜ, reģ. Nr. 12558919, AS HIPOCREDIT, reģ. Nr. 40103793931, AS Mogo, reģ Nr. 50103541751, AS Renti, reģ Nr. 40203174147, SIA Kredītu Salīdzināšanas Platforma, reģ Nr. 40103943167, SIA Nord Auto Līzings, reg. nr. 40203039032, AS „LATEKO LĪZINGS”, reģ.nr. 40003366651, SIA DSA INVEST, reg. nr. 40103187465, Holm Bank Latvia SIA, reg. nr. 54103053771, jur. adrese: Pils iela 16, Alūksne, LV-4301 Sia E-Lats, reg. nr.: 40003482835, jūr. adrese: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004 turpmāk kopā sauktas - Kompānijas, var izmantot pieteikumā norādītos personas datus, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai, no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas kredītu reģistra, Kredītinformācijas biroja, reģ.nr. 40103673493, AS „Crefo Birojs”, reģ.nr. 40103947718,  SIA "CREDITREFORM LATVIJA", reģ.nr. 40003255604, SIA "PAUS KONSULTS",  reģ.nr. 40003352670, SIA "Intrum Latvia", reģ.nr. 40203088409, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta) un apstrādātu tos  kredītspējas izvērtēšanai un individuālu kreditēšanas piedāvājumu izteikšanai.

  Piekrītu, ka Kompānijas saņem un sniedz informāciju par manām saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: "Creditreform Latvija SIA", reģ. Nr. 40003255604 un "Paus Konsults SIA", reģ. Nr. 40003352670, datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Papildu informācija par datu apstrādi ir atrodama Kompāniju mājas lapās sadaļā Privātuma politika.

  Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt aizņēmumu ar SIA Latvijas Kredītu Centrs piedāvātajiem nosacījumiem, kā arī citus individuālus kreditēšanas piedāvājumus. Apliecinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Parakstot pieteikumu, pieteicējs neiebilst, ka viņa sniegtā informācija tiks pārbaudīta datu bāzēs. Apliecinu, ka esmu saņēmis (-usi) pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu datu pārbaudei un glabāšanai, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiks pārbaudīta, izmantojot trešās personas, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītreģistra, informāciju var saglabāt, tai skaitā arī elektroniskā veidā.

  Esmu informēts (-a) un neiebilstu, ka datus pārbauda kompānija SIA Latvijas Kredītu Centrs, reģistrācijas Nr. 40103664202, juridiskā adrese Ulbrokas iela 10 – 30, Rīga, LV-1021, vai citas uzņēmuma SIA Latvijas Kredītu Centrs pilnvarotas personas. Atteikums iesniegt pieprasītos dokumentus tiek uzskatīts par to neesamību. Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu draud kriminālatbildība. Atbilstoši noteiktajai kārtībai pieteikums derīgs 30 dienas.

  Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle(reģ. nr. 40103200513, jur. adrese:  Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039)  veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā,  no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ , „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. 

  Piekrītu, ka TF BANK AB, reģ. Nr. 556158-1041 (Zviedrija) (adrese: p/k 47, LV-1004, Rīga; tālr. Nr. 66 090 800; e-pasts: info@tfbank.lv) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši TF BANK AB datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Apstiprinu, ka esmu izlasījis TF BANK AB Paziņojumu par privātumu un man tas ir saprotams. TF BANK AB Paziņojums par privātumu ir pieejams TF BANK AB vietnē: tfbank lv/pazinojums-par-privatumu  . Piekrītu, ka TF BANK AB saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir tiesību aktos noteiktas tiesības un pienākumi izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.

  Piekrītu, ka pieteikumā norādītie personas dati tiek nodoti AS „LATEKO LĪZINGS” kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Esmu informēts(-a), ka AS „LATEKO LĪZINGS” apstrādā manus datus kredītspējas izvērtēšanai un kreditēšanas līguma noslēgšanai. Ar AS „LATEKO LĪZINGS” politiku datu apstrādē var iepazīties šeit latekolizings lv/lv/privatuma-atruna