INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU
 
 
 
FAKTISKĀ DZĪVESVIETAS ADRESE
INFORMĀCIJA PAR DARBU
 
INFORMĀCIJA PAR KREDĪTSAISTĪBAS
Pievienot aizdevēju
INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
 
 
KONTA PĀRSKATS

Lai paātrinātu kredīta pieteikuma izskatīšanu, lūgums, pievienot sekojošus dokumentus.
Atļauts augšupielādēt dokumentus PDF formātā, kuru izmērs nepārsniedz 1.5 MB katrs.

Konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem (ieskaitot visus darijumus, bez filtriem)

  * Autentificējoties caur savu internetbanku, ar e-parakstu vai e-ID autentifikācijas sertifikātu, Jūs varat iegūt VSAA izziņu elektroniskā formā ŠEIT. Vai arī Jūs varat izdrukāt piekrišanu personas datu apstrādei, veikt atzīmes, parakstīt un pievienot pieteikumam.

  Piekrītu aizdevuma noteikumiem, atļauju apstrādāt savus personas datus un apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. Lasīt vairāk...

  Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt aizņēmumu ar SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” piedāvātajiem nosacījumiem. Apliecinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Parakstot pieteikumu, pieteicējs neiebilst, ka viņa sniegtā informācija tiks pārbaudīta datu bāzēs. Apliecinu, ka esmu saņēmis (-usi) pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu datu pārbaudei un glabāšanai, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiks pārbaudīta, izmantojot trešās personas, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītreģistra, informāciju var saglabāt, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Esmu informēts (-a) un neiebilstu, ka datus pārbauda kompānija SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS”, reģistrācijas Nr.40103664202, juridiskā adrese Ulbrokas iela 10 – 30, Rīga, LV-1021, vai citas uzņēmuma SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” pilnvarotas personas. Atteikums iesniegt pieprasītos dokumentus tiek uzskatīts par to neesamību. Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu draud kriminālatbildība.

   

  Piekrišana personas datu apstrādei

  Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami.
  Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.
  Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“ datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām
  maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.
  Piekrītu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis Bigbank AS Latvijas filiālei norādīto kontaktinformāciju.