VIENOŠANĀS

Personas datu drošība un saglabātība

 

Latvijas Kredītu Centrs apzinās savu klientu personas datu drošību un rūpīgi seko līdzi to drošībai un saglabātībai. Interneta vietnes darba kārtība un lietotāju personas datu uzglabāšanas kārtība tiek stingri reglamentēta. Paralēli tam kompānija Latvijas Kredītu Centrs rūpīgi seko līdzi izmaiņām likumdošanā, savlaicīgi reaģē un ievieš korekcijas savu lietotāju personas datu glabāšanas un izmantošanas kārtībā.

Šai sakarā mēs atgādinām saviem klientiem par nepieciešamību regulāri sekot līdzi paziņojumiem mūsu kompānijas interneta vietnē.

 

Visi kredīti:

 

1. Nepieciešamās informācijas saraksts

 

1.1 Lai sniegtu pakalpojumus aizņēmējam, parasti jānorāda šādi dati:

  

 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods
 • Pases dati
 • Elektroniskais pasts
 • Derīgs mobilā telefona numurs
 • Derīgs darba telefona numurs
 • Dzimšanas gads
 • Darba vieta
 • Darbības joma
 • Ziņas par ikmēneša ienākumu apmēru

 

Turklāt Latvijas Kredītu Centra darbinieki pieteikuma izskatīšanas procesā var palūgt aizņēmējam sniegt papildus informāciju. Parasti tas notiek gadījumā, kad tiek pieņemts pozitīvs lēmums piešķirt kredītu.

 

1.2 Informējam Latvijas Kredītu Centra interneta vietnes lietotājus, ka tiek vākta un apstrādāta arī informācija par jūsu aktivitātēm kompānijas interneta vietnē.

 

1.3 Personas datu atlase notiek arī gadījumā, ja esat sazinājies ar mūsu kompānijas darbiniekiem pa telefonu.

 

1.4 Ja Latvijas Kredītu Centra interneta vietnē esat aizpildījis kādas veidlapas un formas, arī šī informācija tiek vākta un apstrādāta.

 

2. Datu apstrāde, izmantojot cookies

Lai analizētu mūsu interneta vietnes apmeklējumu statistiku, kā arī mūsu lietotāju aktivitātes, kompānijai Latvijas Kredītu centrs ir tiesības izmantot marķieri cookies. Šādā veidā saņemtie dati netiek uzskatīti par personīgiem, jo nesatur personīgu informāciju par jums, tomēr ļauj analizēt mūsu lietotāju intereses – konkrēti, mēs sekojam līdzi interneta vietnes apmeklētāju skaitam noteiktā laika periodā un izvēlēto pakalpojumu tipam. Detalizētie cookies dati nesatur informāciju par jums, tomēr ļaus saprast kā tieši jūs izmantojat mūsu interneta vietni, kādas lapas un cik bieži apmeklējat.

Turklāt lietotājiem ir tiesības atteikties no cookies marķiera izmantošanas, mainot sava interneta brauzera iestatījumus. Tomēr pievērsiet uzmanību, ka atteikšanās no cookies datu izmantošanas var jums ierobežot mūsu pakalpojumu lietošanu, bet darbā ar mūsu interneta vietnes funkcionāliem var rasties neparedzamas problēmas.

 

3. Darba kārtība ar mūsu lietotāju personas datiem

 

3.1 Akceptējot vienošanos par Latvijas Kredītu Centra interneta vietnes konfidencialitāti, jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā personīgā informācija glabāsies elektroniskā veidā, un tam, ka to var izmantot šādiem mērķiem:

  

 • lai bankas darbinieki novērtētu jūsu maksātspēju (izmantojot jūsu sniegtos dokumentus un informāciju par sevi);
 • lai brīdinātu par krāpnieciskiem gadījumiem ar aizņēmuma līdzekļiem, par ko draud kriminālatbildība;
 • lai bankas darbiniekiem būtu iespējams sazināties ar jums;
 • lai nodrošinātu savlaicīgu kredītlīdzekļu atgriešanu.

 

3.2 Latvijas Kredītu Centrs savstarpēji izdevīgas vienošanās ietvaros var izmantot visu jūsu sniegto informāciju, lai nodrošinātu jūsu saistību izpildi pilnā apmērā.

  

3.3 Ziņas, ko esat sniedzis, aizpildot online formu, telefona sarunas vai personīgās vizītes laikā, Latvijas Kredītu Centrs var izmantot, lai sniegtu jums bankas pakalpojumus.

 

3.4 Ja jau agrāk esat izmantojis kādu no Latvijas Kredītu Centra kredītprogrammām, mums ir tiesības izmantot jūsu sniegtos personas datus, lai informētu jūs par analoģiskām, daudz izdevīgākām un ieinteresēt spējīgām programmām un piedāvājumiem.

 

3.5 Klientu informēšana par jaunajām programmām un produktiem tiek veikta tikai ar klienta atļauju.

 

3.6 Ja klients uzskata, ka viņa personas datu izmantošana nav vajadzīga, viņš var mūs par to informēt. Šajā gadījumā Latvijas Kredītu Centrs dzēš visus jūsu personas datus no bāzes.

 

3.7 Mūsu vākto informāciju par klientu nevar izmantot viņa identifikācijai. To izmanto, lai sekotu līdzi lietotāju aktivitātēm interneta vietnē un viņu interešu analīzei. Ja šī informācija ar klienta piekrišanu tiek nosūtīta trešajām personām, tā satur tikai statistikas datus, pēc tiem nav iespējams atpazīt jūsu personas datus vai uzzināt jebkādu personīgu informāciju par jums.

 

3.8 Unikālajiem Latvijas Kredītu Centra klientiem ir tiesības pieņemt piedāvājumus no trešajām personām tikai gadījumā, ja viņi akceptē attiecīgo vienošanos kompānijas interneta vietnē. Jebkurus informatīvos materiālus no mums jūs saņemsiet tikai tad, ja būsiet devis piekrišanu to saņemšanai.

 

3.9 Parādoties nozīmīgām un svarīgām izmaiņām Latvijas Kredītu Centra interneta lapā, jūs par tām tiksiet informēts, izmantojot jūsu sniegtos personīgos datus.

 

4. Lietotāju personīgo datu uzglabāšanas kārtība

 

4.1 Mums nodotie personīgie dati tiek glabāti speciālos serveros. Mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai tiktu nodrošināts atbilstošais datu noslēpuma un drošības saglabāšanas līmenis. Lai sasniegtu maksimālo aizsardzības līmeni, Latvijas Kredītu Centrs izmanto šifrēšanu.

 

4.2 Mūsu interneta vietnes lietotāju sniegtās informācijas uzglabāšanai mūsu kompānija izmanto resursu, kas atrodas ārpus Eiropas ekonomiskās zonas robežām. Darbinieku nodaļa ārpus Eiropas ekonomiskās zonas robežām nodarbojas ar jūsu finanšu operāciju realizāciju, kā arī sniedz jebkurus jums interesējošus pakalpojumus, kas tiek piedāvāti mūsu interneta vietnē. Jāņem vērā, ka šiem darbiniekiem ir tiesības sniegt tamlīdzīgus pakalpojumus arī jūsu partneriem. Izmantojot šāda veida resursus, mēs stingri ievērojam likumdošanas normas par personas datu aizsardzību.

 

4.3 Vēršam mūsu lietotāju uzmanību, ka neviens esošais interneta savienojums nevar nodrošināt absolūtu drošību. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai visas interneta operācijas padarītu maksimāli drošas. Svarīgi arī saprast, ka jūs esat atbildīgs par datiem, kas atrodas jūsu personīgajā elektroniskajā pastā. Mēs sniedzam lietotājiem piekļuvi interneta vietnei ar personīgās paroles izmantošanu, un jūs esat atbildīgs par šīs paroles saglabāšanu, lai tā nenokļūtu trešo personu rīcībā.

 

5. Personas datu apstrādes un nodošanas kārtība

 

5.1 Retos gadījumos mēs varam atļaut saviem partneriem izmantot mūsu informāciju. Tomēr tas ir iespējams tikai gadījumā, ja mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka viņi rūpīgi ievēro tādus pašus drošības noteikumus attiecībā pret personas datu aizsardzību kā mēs.

 

5.2 Latvijas Kredītu Centra interneta vietnes apmeklēšanas brīdī jūs automātiski piekrītat savu personas datu izmantošanas noteikumiem, jūs piekrītat, ka jūsu personas datus var nodot trešajām personām šādos gadījumos:

 

5.2.1 Personīgā informācija par mūsu lietotājiem var tikt nosūtīta trešajai personai gadījumā, ja mūsu kompānija vai tās daļa kļūst par šīs trešās personas īpašumu.

 

5.2.2 Jūsu personas dati un informācija par jūsu aktivitātēm mūsu interneta vietnē var tikt nodota gadījumā, ja to pieprasa likums.

 

5.2.3. Lietotāja personas datus var nodot, lai samazinātu jūsu kredīta nodrošinājuma riskus un novērstu iespējamu krāpšanu.

 

5.2.4 Lai vispusīgi novērtētu aizņēmēja kredītspēju, mēs varam arī apmainīties ar informāciju ar valsts un nebudžeta iestādēm, kas kādreiz sniegušas jums šādus pakalpojumus. Šāda veida rīcība no mūsu puses iespējama tikai gadījumā, ja jūs esat piekritis izmantot kādu no mūsu produktiem.

 

5.2.5 Jūsu kredīta atmaksas perioda laikā mēs vācam informāciju par jūsu veiktajiem maksājumiem, kā arī informāciju par atlikušo parādu. Šīs ziņas mēs nododam trešajai personai, lai apstrādātu sākotnējo dokumentāciju.

 

5.2.6 Visus jūsu sniegtos personas datus var vākt, analizēt, saglabāt un nodot trešajai kompānijai jūsu izvēlētā un parakstītā kredītlīguma ietvaros.

 

6. Drošība trešo personu interneta vietnēs

Interneta vietnēs, uz kurām atrodamas atsauces mūsu interneta resursā, darbojas savi drošības noteikumi. Jūs saņemat iespēju izmantot šīs atsauces tikai pēc tam, kad piekrītat šajās interneta vietnēs spēkā esošajiem drošības nodrošināšanas pasākumiem. Vēršam jūsu uzmanību, ka Latvijas Kredītu Centrs ir atbildīgs par drošību tikai savā oficiālajā interneta lapā un nav atbildīgs par datu drošību un to saglabātību jebkuru trešo personu interneta vietnēs.

 

7. Kā iepazīties ar informāciju, kas glabājas par jums

Mūsu darbība balstīta uz spēkā esošās likumdošanas normām, kas attiecas uz fizisko personu datu saglabātību. Saskaņā ar tām jūs varat divas reizes gadā izmantot tiesības bez maksas iepazīties ar informāciju, kas tiek glabāta speciālā datu bāzē. Šādā gadījumā mēs sniegsim detalizētas ziņas par to, kādi konkrēti dati par klientu glabājās mūsu datu bāzē. Jūs varēsiet arī uzzināt, kuras fiziskās un juridiskās personas ir pieprasījušas informāciju par jums, ja šādi pieprasījumi ir bijuši.

Šādā gadījumā, ja vēlēsieties iepazīties ar šādu informāciju biežāk kā divas reizes gadā, mēs esam gatavi jums to sniegt par atsevišķu samaksu, kas sedz attiecīgo materiālu sagatavošanas izmaksas.

 

8. Vecuma ierobežojumi

Jūs varēsiet izmantot mūsu kompānijas pakalpojumus, ja esat sasniedzis 21 gada vecumu.

 

9. Informatīvā izsūtīšana

Sniedzot jebkuru kontaktinformāciju mūsu interneta lapā, jūs piekrītat ziņu nosūtīšanai par Latvijas Kredītu Centra pakalpojumiem un jaunajiem produktiem. Jums ir tiesības atteikties no šādas informācijas saņemšanas, ko iespējams vienkārši izdarīt, izmantojot personīgo kabinetu mūsu interneta vietnē. Tāpat to iespējams izdarīt, pārslēdzot filtru jūsu saņemtajās informatīvajās vēstulēs.

 

10. Ārpustiesas strīdu risināšana

Strīds starp patērētāju un Sabiedrību tiek risināts pārrunu ceļā. Ja puses nespēj pārrunu ceļā atrisināt situāciju, Patērētājs iesniedz SIA „Latvijas Kredītu Centrs” rakstveida iesniegumu (sūdzību). SIA „Latvijas Kredītu Centrs” klientiem ir iespēja iesniegt sūdzību par SIA „Latvijas Kredītu centrs” sniegtajiem pakalpojumiem, nosūtot to pa pastu uz adresi: Dzirnavu iela 121, Rīga, LV-1050, elektroniski nosūtot pa e-pastu: INFO@LKCENTRS.LV vai iesniedzot rakstiski klātienē Dzirnavu iela 121, Rīgā, LV-1050. Ja SIA „Latvijas Kredītu Centrs” sūdzību neizskata 15 darbdienu laikā, vai arī sniedz neapmierinošu atbildi, tad patērētājam ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Sīkāku informāciju par strīdu risināšanas procesu, lūdzam skatīt: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 

11. Atpakaļsaite

Gadījumā, ja jums ir radušies kādi jautājumi, ieteikumi vai gadījumā, ja vēlaties padalīties ar savām domām par personīgās informācijas aizsardzības noteikumiem, jūs vienmēr varat rakstīt uz mūsu elektronisko pastu info@lkcentrs.lv vai zvanīt uz mūsu bezmaksas karstās līnijas telefonu 80707070