Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt aizņēmumu ar SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” piedāvātajiem nosacījumiem. Apliecinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Parakstot pieteikumu, pieteicējs neiebilst, ka viņa sniegtā informācija tiks pārbaudīta datu bāzēs. Apliecinu, ka esmu saņēmis (-usi) pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu datu pārbaudei un glabāšanai, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiks pārbaudīta, izmantojot trešās personas, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas kredītreģistra, informāciju var saglabāt, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Esmu informēts (-a) un neiebilstu, ka datus pārbauda kompānija SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS”, reģistrācijas Nr.40103664202, juridiskā adrese Ulbrokas iela 10 – 30, Rīga, LV-1021, vai citas uzņēmuma SIA „LATVIJAS KREDĪTU CENTRS” pilnvarotas personas. Atteikums iesniegt pieprasītos dokumentus tiek uzskatīts par to neesamību. Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu draud kriminālatbildība.