Kredītlīgums

Pieteikuma forma

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Pareizi sastādīts kredītlīgums – tas nozīmē pasargāt sevi no daudziem riskiem kā kredītsaistību apzinīgas izpildes gadījumā, tā arī force majeure situācijā. Šajā rakstā apspriedīsim, kādiem kredītlīguma sastādīšanas nosacījumiem ir jāpievērš uzmanība un kā saņemt maksimāli izdevīgus nosacījumus. Kā liecina pētījumi, vairākums aizņēmēju paraksta kredītlīgumu, īpaši neiedziļinoties tā nosacījumos. Runa nav tikai par plaši pazīstamajām piezīmēm „sīkā drukā”, bet arī par līguma galvenajiem punktiem.

Valsts aktivitātes, kas vērstas uz kredītnosacījumu caurspīdīguma palielināšanu, nav spējīgas palīdzēt gadījumā, ja mēs paši nevērīgi izturamies pret šī svarīgā dokumenta parakstīšanu. Tieši šajā gadījumā pēc neilga laika „pēkšņi” izrādās, ka kredīts izsniegs ar paaugstinātiem procentiem vai ietver sevī papildus nodevas un komisijas maksas, kas sāpīgi ietekmē mūsu maciņu.

Kredītlīgums. Saturs un būtība

Kredītlīgums – tas ir dokuments, kas tiek noslēgts starp kreditoru un aizņēmēju par to, ka kreditors piešķir aizņēmējam lietošanā naudu ar noteiktiem nosacījumiem. Likumdošana nenosaka precīzu kredītlīguma saturu, tas nozīmē, ka katra banka var mainīt to savās interesēs (uzmanību aizņēmējiem!). Dokumentu var atzīt par nederīgu tikai tajā gadījumā, ja tas kaut kādā veidā pārkāpj likumdošanas normas.

Parasti kredītlīgums satur šādus vienkāršus punktus:

  1. Nosaka darbojošās personas, t.i. puses.
  2. Nosaka līguma priekšmetu, konkrēti, kreditēšanas veidu, tā nosacījumus, obligāti tiek noteikta kopējā summa un kredīta izsniegšanas termiņi.
  3. Līgumā ir sīki jāmin visi aizņēmuma līdzekļu izmantošanas nosacījumi. Precīzas procentu likmes par kredītlīdzekļu izmantošanu, atmaksas veids (nemainīgi ikmēneša maksājumi vai dilstoši), tiek noteikta arī soda nauda gadījumā, ja aizņēmējs kavē savu kredītsaistību izpildi. Tāpat līgumā ir jānorāda pilna (tas ir, ņemot vērā visus procentus un papildus maksājumus) kredīta summa aizņēmējam.
  4. Kredītlīgums obligāti satur arī punktu, kurā tiek atrunāts, kādā veidā tiek nodrošināta aizņēmuma līdzekļu atgriešana. Gadījumā, ja aizņēmējs kādu iemeslu dēļ nebūs spējīgs izpildīt savas kredītsaistības, banka var piedzīt ķīlu vai vērst piedziņu pret kredītlīguma galvotājiem (ja tādi ir).
  5. Vēl viens obligāts kredītlīguma punkts ir punkts par pušu tiesībām un pienākumiem. Parasti prasības ir vienkāršas – banka apņemas piešķirt līdzekļus noteiktā laikā, bet aizņēmējs – maksāt ikmēneša maksājumus noteiktajos termiņos. Nereti tam tiek pievienotas tādas prasības kā aizņēmēja pienākums nekavējoties informēt banku gadījumā, ja nav iespējama apzinīga līgumsaistību turpmākā izpilde. Dažas bankas atrunā iespēju pieprasīt aizdotos līdzekļus no aizņēmēja pirms termiņa.
  6. Viens no aizņēmējam interesantākajiem punktiem (kam obligāti jāpievērš uzmanība), tas ir nosacījums par soda naudām saistību neizpildes gadījumā un citās situācijās. Piemēram, ja aizņēmējs atgriež līdzekļus pirms termiņa.
  7. Un, visbeidzot, katra līguma beigās jūs atradīsiet pilnus pušu rekvizītus.

Kredītlīgumu lamatas

Vispirms aizņēmējam ir jāpievērš uzmanība pilnai kredīta summai. Kredītlīgums obligāti paredz šādu informāciju. Pārbaudiet, vai nosacījumi ir tādi paši, par kuriem jums stāstīja kredīta produkta menedžeris, vai arī tie atšķiras. Otrs punkts, kam jāpievērš uzmanība, ir maksājumu kārtība – anuitātes vai diferencētie maksājumi – uzmanīgi izpētiet maksājumu grafiku un informāciju par procentu maksas un parāda pamatsummas attiecību katram maksājumam. Kredītlīgums satur informāciju par līgumsodu, kas piemērojams par kārtējā maksājuma kavējumiem. Izpētiet šo jautājumu.

Vēlams, lai banka būtu paredzējusi „kredītbrīvdienu” iespēju (kad aizņēmējam par nelielu samaksu vai pilnīgi bez maksas var īslaicīgi atļaut neveikt kārtējo maksājumu). Labās bankās kredītbrīvdienu termiņš var būt divi mēneši, un force majeure gadījumā šis periods kļūs par jūsu „glābšanas riņķi”, lai paspētu atkal nostāties uz kājām un nesabojātu savu kredītvēsturi. Vēl viens svarīgs punkts – pirmstermiņa atmaksas nosacījumi. Jūs nekad nevarat zināt, kas notiks pēc pusgada.

Un šāda nepieciešamība, piemēram, atmaksāt vienu kredītu pirms termiņa un paņemt lielāku ar citiem nosacījumiem, var būt jums ļoti noderīga. Ir arī punkti, kurus kredītlīgums nedrīkst saturēt (jebkurā gadījumā tie nav vēlami aizņēmējam) – runa iet par bankas iespēju patstāvīgi mainīt līguma nosacījumus, piemēram, paaugstināt likmi vai pieprasīt līdzekļu atmaksu pirms termiņa.

Un visbeidzot, kredītlīgumā ir jāatrunā, ka procenti par naudas līdzekļiem tiek aprēķināti, sākot ar naudas līdzekļu reālās izsniegšanas dienu, nevis ātrāk. Apbruņojoties ar šīm zināšanām, droši izvēlieties kreditēšanas programmu un ņemiet kredītu savā izvēlētajā bankā!

Kredītu kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Uzzini savu kredītreitingu

Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Kredīta atmaksa

Šodien kredīta atmaksa pirms termiņa ir viena no pieprasītākajām kreditēšanas tirgus opcijām. Nav pārsteigums, ka daudzi aizņēmēji labprāt izmanto kredīta pirmstermiņa atmaksas iespēju – jo tas samazina psiholoģisko slodzi aizņēmējam un dod iespēju saņemt jaunus, iespējams, daudz izdevīgākus kredītus.

Kredīta maksājuma atlikšana. Kredītbrīvdienu tipi

Kredīta maksājuma atlikšana ir ļoti svarīgs un nepieciešams instruments jebkuru force majeure apstākļu gadījumā, kas rasties mūsu dzīvē. Atlaišana no darba, īslaicīga darbspējas pazaudēšana un citi ārkārtēji apstākļi var novest pie tā, ka mēs uz kādu brīdi nebūsim spējīgi izpildīt savas kredītsaistības. Šajā rakstā parunāsim par to, kā pareizi izmantot kredīta maksājuma atlikšanas instrumentu.