Izdevīgs aizņēmums

Pieteikuma forma

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Kad lielākā daļa cilvēku izdzird vārdus “aizņēmums”, “aizdevums” vai “kredīts”, viņi patiešām nesaskata atšķirību starp šiem trim terminiem. Un tikai profesionāļi spēj atšķirt katra vārda nozīmi. Speciālisti nekad nesajauks aizņēmumu ar kredītu vai aizdevumu un otrādi, jo zina, kur slēpjas katra atšķirība un ar kādiem nosacījumiem iespējams saņemt katru no šiem finanšu produktiem. Iepazīstoties ar mūsu rakstu, arī jūs pārstāsiet jaukt šīs nozīmes un, ja jums radīsies nepieciešamība saņemt finanšu palīdzību, viegli atšķirsiet kredītu no aizņēmuma.

Visu trīs jēdzienu galvenā būtība ir vienāda: viena persona aizņemas no otras naudu vai citus aktīvus, bet atgriež saņemto jau ar zināmu kompensāciju, t.i. maksu par lietošanu.

Kas ir aizņēmums?

Par aizņēmumu pieņemts uzskatīt naudas vai citu aktīvu nodošanu uz noteiktu laika periodu. Personu, kas izsniedz aizņēmumu, sauc par Aizņēmuma devēju, bet to, kas saņem – par Aizņēmēju. Galvenā operācijas jēga: atgriezt aktīvus līdz noteiktā (līgumā atrunātā) termiņa beigām pilnā apmērā un pienācīgā kvalitātē.

Civiltiesībās par aizņēmumu var atzīt tikai darījumu, kuru ar rakstisku vienošanos apstiprinājušas abas puses. No citām tamlīdzīgām procedūrām aizņēmums atšķiras ar to, ka uz visu tā atmaksas periodu tieši Aizņēmējs kļūst par viņam uz laiku nodotā priekšmeta vai naudas pilntiesīgu īpašnieku. Aizņēmējam ir tiesības brīvi rīkoties ar visiem priekšmetiem (naudu, vērtīgiem aktīviem un dārgmetāliem, dārgakmeņiem u.t.t.), bet tikai līgumā noteiktajā laika periodā.
Ja lietošanas procesā šādi priekšmeti ir zaudējuši savu sākotnējo pievilcīgo izskatu, sabojājušies vai nozaudēti, tad vaina par zaudējumu jāuzņemas Aizņēmējam. Līguma termiņa beigās Aizņēmējam ir pienākums aizgriezt visus priekšmetus vai naudu pilnā apmērā un sākotnējā kvalitātē, kāda tā bija saņemšanas brīdī. Priekšmetu kvalitātei atgriešanas brīdī ir jābūt analoģiskai tai kvalitātei, kādā Aizņēmējs saņēmis vērtības, t.i. aizņēmuma aktīviem ir jābūt:

1. ar tādu pašu nozīmi,
2. tādu pašu kvalitāti,
3. tādā pašā apmērā vai daudzumā,
4. ar tādu pašu cenu, kādā aktīvi tika saņemti.

Vēl viena specifiska aizņēmuma īpašība: nedrīkst aizdot unikālus un savā ziņā vienīgos aktīvus vai naudu. Šis novērojums ir jāievēro, lai nozaudēšanas gadījumā Aizņēmējs priekšmetu varētu viegli aizvietot un atgriezt Aizņēmuma devējam.

Kas var būt par aizņēmumu

Par aizņēmuma priekšmetu, pirmkārt, var būt nauda, bet pieļaujamas arī šādas aktīvu izteiksmes: degvielas, būvmateriālu, pārtikas produktu, nepārtikas preču, instrumentu u.c. veidā. Kolekcijas priekšmetus un ekskluzīvas lietas ir aizliegts aizdot, jo to sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā Aizņēmējam būs sarežģīti novērtēt pieļauto zaudējumu un pilnā mērā atlīdzināt aizdevuma cenu.

Un vēl viena visbūtiskākā aizņēmuma īpašība: pats par sevi aizņēmums neuzliek pienākumu atlīdzināt par aktīvu izmantošanu naudas vai citā izteiksmē, tāpēc tā galvenā būtība – tas ir bezatlīdzības darījums. Atšķirībā no aizdevuma vai kredīta, kur darījuma primārais nosacījums ir gada procenti naudas izteiksmē. Kaut arī aizņēmums savā būtībā ir bezmaksas darījums, tas neizslēdz arī atlīdzības iespēju, kas var būt kā naudas, tā arī jebkurā citā izteiksmē.

Rezumējot, kas tad ir aizņēmums, var izdarīt šādu secinājumu: ja jums rodas nepieciešamība izmantot aizņēmumu, jūs varat saņemt naudu uz kartes, produktus, vērstpapīrus un citus aktīvus ar obligātu nosacījumu tos atgriezt un atlīdzināt pēc vienošanās ar Aizdevēju.

Kas slēpjas zem termina “aizdevums”

Ar aizdevumu pieņemts saukt īslaicīgu naudas (iespējams, uz karti), mantas nodošanu ar obligātu tās atgriešanu sākotnējam īpašniekam. Bieži vien aizdevumu jauc ar kredītu vai aizņēmumu vai sauc to kādā no šiem terminiem.

Visbiežāk aizdevumu var sastapt bankās, kur klienti to saņem uz konta. Daudzi maldās, šādu operāciju dēvējot par “kredītu” vai “aizņēmumu”, jo kreditēšanas pirmā pazīme ir procentu likmes maksa, bet aizņēmuma pazīme – bezatlīdzības darījums. Aizdevumam šādi nosacījumi nepastāv. Aizdevumu var saņemt arī uzņēmumā: daudzas organizācijas saviem darbiniekiem izrāda tieši šādu lojalitāti, ja tāda iespēja ir paredzēta kompānijas statūtos. Aizvedumu var saņemt kā naudas izteiksmē, uz bankas karti, tā arī jebkurā mantiskā formā, turklāt parakstot līgumu, tiek atrunāti atgriešanas termiņi.

Vienīgais nosacījums, kas jāievēro katrā šādā darījumā: mantisko aizdevumu iespējams saņemt bez atlīdzības, bet uz noteiktu laiku. Ja esat nolēmis saņemt naudas aizdevumu, tad šādas nianses tiek noteiktas individuāli, bet atgriešanas termiņi tiek obligāti atrunāti vēl pirms aktīvu, naudas saņemšanas. Ja naudas vai mantiskā aizdevuma termiņi nav atrunāti, tad Aizņēmējam ir jāatgriež darījuma priekšmeti ne vēlāk kā 30 dienas no brīža, kad Aizdevējs ir pieprasījis līdzekļu atgriešanu.

Visu aizdevuma atgriešanas periodu līguma priekšmeta īpašnieks ir Aizdevējs. Jāatgriež ir tie paši priekšmeti, kas tika paņemti kā aizdevums, nevis analoģiski, bet reti kuram izdodas izpildīt šo nosacījumu. Ja esat saņēmis aizdevumu uz bankas karti, tad ar kartes palīdzību to varēs atgriezt ar naudas pārskaitījumu.

Sākotnēji aizdevums neparedz procentu aprēķināšanu, bet to var paredzēt līgumā. Ja nav noteikta konkrēta likme par aktīvu izmantošanu, tad tiek piemērota tā reģiona refinansēšanas likme, kurā atrodas Aizdevējs. Ar aizdevumu nodotos priekšmetus nevar aplikt ar procentu likmi. Galvenais darījuma nosacījums ir tā bezatlīdzības raksturs. Ja līgums tomēr paredz citus nosacījumus, tad aizņēmums plūstoši pārtop par aizņēmumu vai īri. Aprēķinot procentus priekšmetam, aizdevuma aktīvi ir jāatgriež ar piemaksu procentu maksas veidā. Visbiežāk ar aizdevuma palīdzību var iegādāties nekustamo īpašumu, automašīnu vai veikt remontu.

Nosakām “kredīta” būtību

Kad esam izskatījuši jēdzienus “aizdevums” un “aizņēmums”, varam pāriet pie daudz komerciālāka naudas aizdošanas veida ar nosaukumu “kredīts”. Tieši šī finanšu operācija ir visizplatītākā, un saņemt šādu naudas palīdzības veidu iespējams jebkurā bankā vai mikrofinanšu organizācijā. Kredīta galvenā atšķirīgā īpašība ir tā, ka tam vienmēr ir naudas izteiksme, citiem vārdiem sakot, Aizņēmējs var saņemt kredītu tikai skaidrā naudā vai kā naudas pārskaitījumu uz savu bankas karti.

Kredīta priekšmetu var noteikt acumirklī – šeit var būt tikai viens variants – nauda, bet visi pārējie nosacījumi obligāti tiek noteikti kredītlīgumā, kas tiek sastādīts starp Aizņēmēju un Aizdevēju. Šāds līgums precīzi noteiks saņemtās naudas apmēru, kredīta atmaksas laiku un procentu likmi par kredīta naudas izmantošanu. Atšķirībā no aizņēmuma kredīta galvenā īpašība ir obligāta kredīta procentu aprēķināšana, kas tiek maksāti vienu reizi mēnesī vai kā tas ir norādīts līgumā.

Atšķirībā no aizdevuma vai aizņēmuma kredīts vienmēr ir naudas nodošana pret atlīdzību noteiktajā termiņā un par noteiktu samaksu.

Kredītu kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Uzzini savu kredītreitingu

Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Kā noformēt kredītu uzņēmumam

Ar ko ir noderīgi firmas kredīti un kur tos var iztērēt.

Kredīti ar ilgu atmaksas laiku

Ilgtermiņa kredīts, tā definīcija, kā paņemt bankā, ilgtermiņa aizņēmuma termiņi, veidi, īpatnības, priekšrocības un galvenās prasības. Uz cik ilgu laiku tas tiek noformēts un kādās situācijās glābj.

Derīgie kredīti

Kā atpazīt izdevīgu kredītu un nenonākt parādu valgā.

Kā pareizi ieķīlāt dzīvokli

Kā ieķīlāt dzīvokli un saņemt naudu, kādi aizņēmumi ir likumīgi un kā nezaudēt dzīvokli? kā tiek novērtēts nekustamais īpašums.