Kā noformēt kredītu uzņēmumam

Pieteikuma forma

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Lai veiksmīgi attīstītos un nepārtraukti palielinātu savas ražošanas jaudu, dažāda “kalibra” firmām regulāri nākas vērsties pēc finansiālā atbalsta pie kredītorganizācijām. Visizdevīgāk ir sadarboties ar “savu” banku, caur kuru notiek visa uzņēmuma naudas plūsma. Šajā gadījumā, lai paņemtu kredītu, nenāksies savākt lielu dokumentu paketi, jo banka var izmantot savus datus un patstāvīgi novērtēt uzņēmuma maksātspēju. Ja uzņēmuma finansiālā “jauda” ir pienācīga, tad kredīts tiks izsniegts ar samērā lojāliem nosacījumiem. Bankām īpaši izdevīgi ir izsniegt aizņēmumus juridiskām personām, jo runa iet par ievērojamām summām ar reālām garantijām.

Kādam mērķim firma var iztērēt kredītā saņemto naudu? Atbilde uz šo jautājumu ir samērā apjomīga, lūk, daži piemēri:

1. jauns aprīkojums;
2. apgrozāmo līdzekļu papildināšana;
3. nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība, remontdarbi;
4. personāla apmācība;
5. speciālās tehnikas, autoparka iegāde;
6. u.c.

Katrs no šiem punktiem – tās ir tiešas investīcijas, kas pēc kāda laika noteikti labvēlīgi ietekmēs firmas peļņu, tāpēc bankas parāds šādos gadījumos vienmēr ir attaisnojams.

Vēl viens kredītu veids, kuru ņem firma savas pastāvēšanas sākumā - tas ir Start Up. Saprotams, ka ikvienam jaunam uzņēmumam savas tapšanas sākumā ir nepieciešams naudas atbalsts, tas ir, bankas kredīts. Un šādu palīdzību saņemt ir samērā vienkārši, vien jāpierāda savam kreditoram, ka izstrādātā biznesa ideja patiesi ir rentabla un ātri atmaksājas. Kā pierādījumu jaunā firma iesniedz savu biznesa mehānisma plānu, pēc tam viegli saņem kredītu.

Pieņemot lēmumu “piešķirt” kredītu firmai “vai nē” un kādā apmērā, banka vadās pēc uzņēmuma mantiskā apmēra, tā naudas apgrozījuma un pienācīgas nodokļu saistību izpildes. Tie ir tikai galvenie faktori, kam pievienojas uzņēmuma ekonomiskās stabilitātes papildus rādītāju klāsts. Kredīts firmai vienmēr tiek izsniegts pret jau esošās vai iegādājamās mantas ķīlu, par naudas garantu var būt arī galvotāji citu uzņēmumu personā.

Overdrafts – viens no kredīta veidiem firmai

Bieži kredītam firmai ir mazliet cits nosaukums – bankas garantija vai overdrafts. Šāda finanšu palīdzība uzņēmumam ir nepieciešama, norēķinoties ar saviem partneriem. Citiem vārdiem sakot, kad darījumu partneri sāk pieprasīt norēķināties ar viņiem, banka uz viņu kontu pārskaita vajadzīgo naudas summu, tādējādi atverot kredītu firmai un sedzot tās parādus citām personām (šādu personu var būt daudz, viss ir atkarīgs no bankas garantijas līmeņa).
Šādi kredīti firmai sastopami visbiežāk atšķirībā no tiem, kas tiek ņemti uzņēmuma dibināšanai.

Secīga instrukcija kredīta saņemšanai firmai

1. Rūpīgi izvēlamies visizdevīgākos kreditoru piedāvātos nosacījumus. Pēc iespējas vēršamies bankā, kas apkalpo firmu.
2. Kad izvēlēta banka, nosūtām pieteikumu kredīta saņemšanai firmai. Šim dokumentam jāpievieno arī dokumenti, kas atliecina jūsu likumīgo pastāvēšanu un maksātspēju:
• firmas bilance ar ieņēmumu un izdevumu daļu, finanšu pārskati, kur varēs redzēt biznesa peļņu vai zaudējumus, citas bankas paredzētās pārskatu formas;
• pilns apraksts un kontu debitoru un kreditoru stāvokļa analīze;
• ziņas par agrāk ņemtajiem kredītiem firmai un to patreizējais stāvoklis (parādi par citiem aizņēmumiem);
• dokumenti, kas demonstrē apgrozāmo līdzekļu apjomu kontos;
• Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums par to, ka firmai nav nodokļu parādu;
• firmas statūtu kopija;
• izziņa par to, ka uzņēmums patiešām ir reģistrēts kā juridiska persona;
• dokumenti, kas apliecina uzņēmuma vadītāja identitāti;
• esošās licences;
• citi dokumenti, kurus banka pieprasīs pēc saviem ieskatiem.

3. Tiklīdz visi nepieciešamie dokumenti tiks nodoti bankā izskatīšanai, kreditors nodarbosies ar jūsu maksātspējas analīzi. Viņš izskatīs arī piedāvāto nodrošinājumu, kas būs kā ķīla. Tas var būt nekustamais īpašums, aprīkojums vai jau gatavā produkcija, citas firmas galvojums, valsts garantija.
4. Pēc tam, kad banka pārbaudīs jūsu maksātspēju un novērtēs piedāvāto nodrošinājumu (galvojumu), tiks pieņems lēmums. Pozitīva rezultāta gadījumā kredīts firmai tiks izsniegts ātrā termiņā.
5. Noslēdzošais kredīta saņemšanas etaps firmai būs līguma parakstīšana starp banku un uzņēmumu, kurā tiks atrunāti galvenie kredīta nosacījumi:
• gada likme,
• kreditēšanas mērķis,
• kredīta atmaksas periods firmai,
• kredītlīdzekļu atgriešanas grafiks.

Firmas kredīta atšķirības no kredīta fiziskajām personām

Salīdzinājumā ar kredītu, kas tiek izsniegts parastam pilsonim (fiziskai personai), kredīts firmai atšķiras ar savu lielo apjomu ne tikai attiecībā uz aizņēmuma summa, tomēr šī nianse ir galvenā. Firmas kredīta saņemšana paredz arī samērā apjomīgu dažādu dokumentu savākšanas procesu. Iespējams, lai to izdarītu, uzņēmuma grāmatvedībai būs nepieciešamas vairākas dienas līdz pat dažām nedēļām. Arī bankas pieņemtā lēmuma gaidīšanas laiks ir daudz ilgāks, nekā tas ir fizisko personu kreditēšanā.
Protams, lai saņemtu firmas kredītu, precīzāk, parakstītu līgumu, būs nepieciešama vesela sapulce: abām pusēm ir jāsapulcina juristi, vadītāji un citas izpildpersonas.


Firma nedrīkst nekontrolēti izmantot kredīta līdzekļus. Juridisko personu kreditēšana uzliek par pienākumu firmas vadībai iesniegt pārskatu par kredītlīdzekļu izmantošanu, tāpēc naudu drīkst iztērēt tikai līgumā atrunātajiem mērķiem. Tieši tāpēc firmu vadītāji bieži noformē patēriņa kredītus uz sava vārda, lai naudu varētu saņemt ātrāk un vienkāršāk.

Kredītu kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Uzzini savu kredītreitingu

Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Derīgie kredīti

Kā atpazīt izdevīgu kredītu un nenonākt parādu valgā.

Izdevīgs aizņēmums

Aizņēmums – cik maksā un kā to atpazīt. Kredīti, aizdevumi uz karti vai online, ar ko tie atšķiras no ātrā aizņēmuma.

Populārais kredīts

Kāpēc aizņēmēji baidās vērsties pie bankām, kā novērtēt savas kredītiespējas un noteikt

Kā pareizi ieķīlāt dzīvokli

Kā ieķīlāt dzīvokli un saņemt naudu, kādi aizņēmumi ir likumīgi un kā nezaudēt dzīvokli? kā tiek novērtēts nekustamais īpašums.