Kredīta galvojums

Pieteikuma forma

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Tāda instrumenta kā kredīta galvojums izmantošanai var būt vairāki pozitīvi momenti jūsu iespējamajam aizņēmumam. Bankas plaši izmanto šo instrumentu un atbalsta situāciju, kad potenciālais aizņēmējs ir gatavs garantēt savu maksātspēju ne tikai ar izziņu par ienākumiem, bet arī ar kredīta galvojumu. Šajā rakstā mēs parunāsim arī par to, kādas juridiskās sekas rodas potenciālajam galvotājam, parakstot šādu līgumu, un par to, kas var piedalīties patēriņa kredīta galvojumā, kā arī par tādu jēdzienu kā kredīta līdzaizņēmējs.

 

Kādus plusus jūs varat gūt, izmantojot instrumentu – kredīta galvojums? Ir divi galvenie plusi:

 

 

  • banka var jums izsniegt kredītu, kas netiku piešķirts, ja nebūtu šādas garantijas;
  • jūs varēsiet saņemt kredītu ar sev daudz izdevīgākiem nosacījumiem (runa iet gan par lielāku summu, gan par samazinātu procentu likmi, jo jūs uzskata par daudz uzticamāku aizņēmēju).

 

Par kredīta galvojumu no likuma viedokļa

 

Kredīta galvojums nozīmē, ka līdztekus galvenajam aizņēmējam atbildību par savlaicīgu kredītlīguma izpildi uzņemas vēl viena persona (vai vairākas personas), turklāt galvotājs nepiedalās parāda pamatsummas un procentu tiešajā atmaksā, viņa dalība ir nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja aizņēmējs kādu iemeslu dēļ netiek galā ar savu kredītsaistību izpildi.

 

Līgums, kas atrunā visus galvojuma nosacījumus, ir obligāti jānoslēdz rakstiskā formā. Turklāt pastāv vispārpieņemta prakse, ka tad, ja aizņēmējs netiek galā ar kredītsaistību izpildi, tad gan viņš, gan galvotājs ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi (tas nozīmē, ka visus līdzekļus var pilnībā iekasēt no vienas no pusēm). Jāsaprot, ka kredīta galvojums (vai auto līzinga) ir nopietna lieta. Parasti banka gadījumā, ja aizņēmējs savlaicīgi nepilda savas saistības, vēršas tiesā ar prasības pieteikumu.

 

Atbildētāji šādā prasības pieteikumā ir kā aizņēmējs, tā arī visi galvotāji. Tiesa piedzen naudas līdzekļus no visiem atbildētājiem solidāri, tas ir, jums kā galvotājam var vienpersoniski norakstīt visu naudu. Protams, nereti bankas piedāvā tā dēvēto subsidiāro aizņēmēja un galvotāju atbildību. Bet tas notiek ārkārtīgi reti, arī rezultāts, gadījumā, ja aizņēmējs nebūs spējīgs atmaksāt kredītu, būs tāds pats. Subsidiārās atbildības gadījumā banka vispirms iesniedz prasības pieteikumu attiecībā uz aizņēmēju, un gadījumā, ja aizņēmējs ir maksātnespējīgs, tā vēršas pie kredīta galvojuma dalībniekiem un piedzen līdzekļus no tiem.

 

Šeit ir arī otrs aspekts, kas jāņem vērā galvotājam: attiecībā uz daļu, kādā apmērā viņš ir dzēsis galvenā aizņēmēja parādu, galvotājam pāriet arī tiesības uz kreditējamo īpašumu (piemēram, dzīvokļa vai automašīnas daļu). Kredīta galvojums galvotājam paredz arī iespēju vērsties ar prasības pieteikumu par galvotāja nomaksātās kredīta procentu summas piedziņu (paralēli paša īpašuma vērtībai).

 

Kredīta galvojums var tikt atcelts. Parasti tas notiek šādos gadījumos:

 

  1. Ja aizņēmējs ir dzēsis savu kredītu pirms termiņa.
  2. Ja banka vienpusējā kārtībā ir mainījusi kredīta apkalpošanas nosacījumus ar galvotājam negatīvām sekām (piemēram, ticis paaugstināts procents).
  3. Ja parāds kādu iemeslu dēļ ir pārrakstīts uz citu personu, ar kuru galvotājam nav nekāda sakara.
  4. Visbeidzot, kreditējamais pats vienpusējā kārtībā var atteikties no galvotāja pakalpojumiem.

 

Kredīta galvojuma sekas

 

Kā jau mēs augstāk rakstījām, kredīta galvojums ir saistīts ar diviem galvenajiem plusiem. Apskatot tos sīkāk, iegūsim šādu ainu. Ja izmantojat instrumentu – kredīta galvojums, bankas var vairākkārt (!) palielināt kreditēšanas summu. Parasti šāds palielinājums kļūst iespējams, pateicoties tam, ka banka pārliecinās par galvotāja maksātspēju.

 

Tiek izmantota prakse, ka galvotājam lūdz uzrādīt tādus pašus dokumentus (izziņu par ienākumiem, par esošajiem īpašumiem utt.), kādus prasa galvenajam aizņēmējam. Turklāt jāzina, ka banka pārbauda jūsu galvotāja kredītvēsturi tieši tāpat kā jūsējo. Ja jums un jūsu galvotājam būs pozitīva kredītvēsture un jūs būsiet maksātspējīgi, jūs varat cerēt saņemt maksimālo summu par minimāliem procentiem.

 

Kredīta galvojums un līdzaizņēmēji – kur ir atšķirība?

 

Pēdējā laikā bankas dod priekšroku kā papildus kredīta nodrošinājumu izvēlēties tieši līdzaizņēmējus. Tas ir saistīts ar to, ka līdzaizņēmēju ir vieglāk saukt pie atbildības tiesā un piedzīt no viņa līdzekļus. Līdzaizņēmēju izmantošanas prakse ir vienkārša: kad pašam aizņēmējam trūkst reputācijas, lai saņemtu nepieciešamo summu, līdzaizņēmējs palīdz aizpildīt šo trūkumu, ar saviem ienākumiem papildus garantējot izsniedzamo kredītu.

 

Turklāt atšķirībā no galvotāja līdzaizņēmējs uzņemas tieši tādas pašas kredītsaistības. Gadījumā, ja galvenais aizņēmējs ir pārstājis maksāt, pienākums maksāt kredītsaistības automātiski pāriet pie līdzaizņēmēja. Bankai nav nepieciešams pat vērsties tiesā. Svarīgākais moments, kas jāatceras, izmantojot kredīta galvojumu – tā ir nopietna atbildība. Tai pat laikā, ja esat gatavs spert šādu soli vai arī jums ir šādi draugi, tad izmantojiet šo iespēju, lai saņemtu kredītu ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem!

Kredītu kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Uzzini savu kredītreitingu

Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Kredīta atmaksa

Šodien kredīta atmaksa pirms termiņa ir viena no pieprasītākajām kreditēšanas tirgus opcijām. Nav pārsteigums, ka daudzi aizņēmēji labprāt izmanto kredīta pirmstermiņa atmaksas iespēju – jo tas samazina psiholoģisko slodzi aizņēmējam un dod iespēju saņemt jaunus, iespējams, daudz izdevīgākus kredītus.

Kredīta maksājuma atlikšana. Kredītbrīvdienu tipi

Kredīta maksājuma atlikšana ir ļoti svarīgs un nepieciešams instruments jebkuru force majeure apstākļu gadījumā, kas rasties mūsu dzīvē. Atlaišana no darba, īslaicīga darbspējas pazaudēšana un citi ārkārtēji apstākļi var novest pie tā, ka mēs uz kādu brīdi nebūsim spējīgi izpildīt savas kredītsaistības. Šajā rakstā parunāsim par to, kā pareizi izmantot kredīta maksājuma atlikšanas instrumentu.

Kredīts bankā

Kreditēšana ir stingri iesakņojusies mūsu dzīvē un nereti palīdz mums tikt galā ar samērā nopietnām problēmām, piemēram, sedzot ārstēšanās vai mācību izdevumus.

Hipotēka

Uzzinot par hipotēkas noformēšanas niansēm un īpatnībām, jūs noteikti izdarīsiet pareizo izvēli un izvēlēsieties sev optimālāko programmu.