Kāpēc auto noma bez izpirkuma ir izdevīga?

Pieteikuma forma

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Daudzos līzinga darījumu veidus finanšu tirgus dalībnieki ir iedalījuši 2 lielās kategorijās: finanšu un operatīvais līzings. Ja pirmajā gadījumā (finanšu) līzings būtībā ir nomainījis auto kreditēšanu, tad otrais līzinga tips (operatīvais) ir pārņēmis lielāko daļu ilgtermiņa nomas īpašību.


Abi līzinga veidi ir vērsti uz vajadzību apmierināšanu, bet tā kā šīs vajadzības katram nomas saņēmējam ir individuālās, tad finanšu līzings klientam palīdz samazināt apgrūtinošo ikmēneša maksājumu summu (kā kreditēšanas gadījumā), bet operatīvais līzings dod iespēju īslaicīgi ekspluatēt dārgo aprīkojumu vai tehniku (iegūt jebkuru jaunāko tehniku bez nepieciešamības tos pirkt).


Kad ir piemērojams operatīvais līzings


90% no visiem līzinga darījumiem pieder finanšu līzingam, jo lielākā daļa nomnieku grib iegūt īpašumā jau ierasto transportlīdzekli vai citu tehniku. Pārējie 10% attiecas tieši uz operatīvo līzingu, un šajā gadījumā finanšu produkts palīdz uzturēt nomniekam nepieciešamo imidža līmeni. Neapšaubāmi, šāda ilgtermiņa noma mēnesī izmaksās dārgāk par finanšu līzingu, tomēr klients varēs iegūt ļoti dārgu aprīkojumu vai VIP klases automašīnu uz īsu termiņu bez nepieciešamības to izpirkt.


Liela daļa operatīvā līzinga klientu – tā ir biznesa elite. Šīs sociālās grupas uzvedības noteikumi diktē tiem savas likumsakarības, tāpēc tie, lai kas arī nenotiktu, cenšas tām atbilst. Šajā gadījumā nauda izsmalcinātām bohēmiskas dzīves sastāvdaļām tiek tērēta bez nožēlas.


Otrā operatīvā līzinga grupa – tie ir uzņēmumi, kuriem nav finansiālā potenciāla iepirkt dārgu aprīkojumu, vai kuri vienkārši nevēlas to iegādāties pilnībā. Nereti tas ir saistīts arī ar to, ka līzinga objekti ir nepieciešami kompānijai tikai uz īstu izmantošanas termiņu vai arī nomnieks vienkārši nevēlas palielināt savus aktīvus par šādu priekšmetu vērtības summu. Kā piemēru var minēt jaunākās programmatūras izmantošanu, kam nav nepieciešama izpirkšana pilnā apmērā.


Un trešā operatīvā līzinga klientu kategorija – tie ir uzņēmumi, kas grib izmantot dārgus priekšmetus tikai vienu reizi. Piemēram: būvniekam mājas būvniecībā ir nepieciešams ļoti mūsdienīgs un dārgs ceļamkrāns, kas darbosies tikai četrus mēnešus. Šajā gadījumā būvniecības kompānijai ir lētāk noformēt operatīvo līzingu, nevis pilnībā iegādāties krānu.


Operatīvā līzinga raksturīgās pazīmes


Protams, operatīvais līzings – tas ir finanšu darījums, kas nostiprināts ar oficiālu līgumu starp līzinga devēju un līzinga saņēmēju. Kā tiek veidotas attiecības atbilstoši operatīvā līzinga līgumam:

 

 1. Līzinga izmantošanas periods ir precīzi jāatrunā līgumā. Pēc līguma darbības beigām nomniekam nav tiesības vairāk izmantot šo objektu.
 2. Visa operatīvā līzinga laikā īpašnieks ir pats iznomātājs.
 3. Līgumam par līzinga attiecīgām ir jāatspoguļo abu pušu tiesības un pienākumi.
 4. Operatīvā līzinga priekšmetu kompānija iegādājas, veicot nepārtrauktu tirgus monitoringu, ar mērķi noskaidrot šobrīd vispieprasītākos objektus. Kategoriski aizliegts iegādāties līzinga priekšmetus pēc kāda klienta vēlēšanās.
 5. Ja attiecību objekts nav ekspluatējams, tad nomniekam ir tiesības lauzt līgumu.
 6. Pēc līzinga līguma darbības beigām iznomātais objekts ir jāatgriež līzinga kompānijā, tas ir, līzinga devējam.
 7. Līzinga saņēmējam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ja priekšmets tiek sabojāts vai tam tiek nodarīti jebkāda veida zaudējumi.


Kā tiek noformēts operatīvais līzings


Mehānisms ir samērā vienkāršs. Starp līzinga objekta īpašnieku un līzinga saņēmēju tiek parakstīts līgums uz 1-2 gadiem. Pēc šī perioda beigām pēdējam ir jāatgriež līgumā atrunātais priekšmets.


Ja operatīvais līzings ir paredzēts automašīnas saņemšanai lietošanā, tad klients var vienlaicīgi saņemt vairākus modeļus. Tieši tā nereti rīkojas, ja ir vēlme regulāri atjaunot savu autoparku. Šajā situācijā sadarbības shēma ar līzinga kompāniju ir vienkārša. Jūs ņemat vairākas automašīnas operatīvajā līzingā uz 2 gadiem. Šajā laika periodā parādās daudz jaunāki un pievilcīgāki auto jaunumi, tāpēc esošā līguma beigās jūs jau zināt, kādas mašīnas tiks lietotas nākamajā periodā.


Ja nomnieks transportlīdzekļus izmantos pilnā apmērā, tad operatīvā līzinga izmaksas pilnībā atmaksāsies.


Priekšrocības un trūkumi


Kā jebkuru finanšu pakalpojumu operatīvo līzingu var aplūkot no “plusu” un “mīnusu” puses. Un tie ir atkarīgi no tā, cik ļoti jums ir nepieciešams operatīvais līzings. Kādos gadījumos operatīvais līzings tiek uzskatīts par izdevīgu:

 

 1. Izmantošanas laikā līzinga objekts var novecot.
 2. Peļņa no līzinga priekšmeta ekspluatācijas nenosedz tā cenu.
 3. Objekts tiks izmantots tikai 1 reizi.
 4. Uzņēmuma bilanci nav vēlams apgrūtināt ar aktīviem, kas neattiecas uz kompānijas darbības profilu.
 5. Kopā ar objekta līzingu klientam tiks piedāvātas apmācības, kas viņam ir nepieciešamas.
 6. Projekts, kurā tiks iesaistīts līguma priekšmetus, ilgs vairākus gadus.


Šobrīd uzņēmumi izmanto operatīvo līzingu visās biznesa sfērās, kur ir nepieciešams kaut neliels tehniskais aprīkojums: lauksaimniecība, būvniecība, transporta nozare, rūpniecība.


Pie operatīvā līzinga trūkumiem var minēt tikai dažus:

 

 1. Tas izmaksā dārgāk par finanšu līzingu.
 2. Līzinga kompānija var uzlikt ierobežojumu līguma objekta izmantošanai, piemēram, noteikt automašīnai nobraukuma limitu gadā.
 3. Līzinga devējs iepērk savus aktīvus, vadoties no personīgiem apsvērumiem, tāpēc operatīvā līzinga klientam nākas izvēlēties jau no esošā sortimenta.


Rezumējot, jāsaka, ka operatīvais līzings biznesa aprindās ir peļņu nesošs instruments. Daudzām kompānijām izdodas iegūt vērtības, kurām uzņēmējam vienkārši nav līdzekļu, bet, pateicoties operatīvajam līzingam, bizness aug un attīstās. Ja līguma termiņa beigās līzinga saņēmējs gribēs izpirkt nomāto objektu, tad viņam uz to būs prioritāras tiesības.

Kredītu kalkulators

EUR
Kalkulatoram ir informatīvs raksturs
Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Uzzini savu kredītreitingu

Aizpildot anketu, Jūs neuzņemties nekādas saistības.

Kredītu reģistrs

Iesākumā kredītu reģistram bija mazliet cita forma un tā nosaukums bija “parādnieku reģistrs”

Bezprocentu kredīts

Bieži, mēs skeptiski attiecamies pret kādu no pakalpojumiem, ko piedāvā banku sistēma, kas pārlieku daudz reklamē mums savas, it kā, īpaši izdevīgās programmas

Kredītreitings

Pašiem kreditoriem kredītprogrammas nereti izvēršas par ilgstošiem tiesas procesiem, un viss tikai tāpēc, ka bankas darbinieki nebija objektīvi novērtējuši aizņēmēja maksātspēju

Kredītkarte

Kredītkarte pirmo reizi parādījās ASV aptuveni pirms 60 gadiem

Kredīts pret automašīnas ķīlu

Kredīts pret automašīnas ķīlu ir tāds pats kredīts ar nodrošinājumu kā kredīts pret dzīvokļa, mājas vai zemes ķīlu

Luminor līzings

Populārie Baltijas finanšu institūti nepārtraukti pārsteidz un iepriecina savus klientus ar jaunām programmām vai pastiprinātām lojalitātes sistēmām, bet to vidū ir arī īpašas kompānijas, kuru mērķis ir izprast klientu un vēlme kļūt par uzticamu atbalstu savam klientam